η διαδρομή

Η εταιρία Hellas Frost, Εληνική Οικοαγροτική Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 από την οικογένεια Παυλούδη, με μεράκι, αγάπη για τον τόπο μας και πρωτίστως σεβασμό στη μητέρα φύση. Με οδηγό την αειφόρο ανάπτυξη και σκοπό την εδραίωση των φυσικών αγαθών της φύσης στη καθημερινή κουζίνα του καταναλωτή καταφέρνει να μεγαλώνει και να εδραιώνεται χρόνο με το χρόνο στον κλάδο των καταψυγμένων λαχανικών εμπλουτίζοντας το παραγωγή μας με νέα προιόντα της φύσης που ευδοκιμούν στη περιοχή.

ποιότητα

Η εταιρία λειτουργεί κάτω από αυστηρούς ελέγχους διασφάλισης της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα παραγωγής και επεξεργασίας.

Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων από τον φορέα πιστοποίησης Δelta Cert , με βάση τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΙSO 22000:2018

Επιπλέον η εταιρία αποτελεί μέλος της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», που πιστοποιεί την ελληνικότητα της εταιρίας σε σχέση με την Ιδιοκτησία, την Παραγωγή και τη Βάση της δραστηριότητας.

Παράλληλα, η εταιρία μας συμμορφώνεται με τα πρωτόκολλα ασφάλειας και ποιότητας στη γεωργία:

  • GLOBAL GAP
  • AGRO 2-1, AGRO 2-2

Με υπερσύγχρονους χώρους αποθήκευσης, φορτηγά τελευταίας τεχνολογίας και με τη σιγουριά που παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας ΙΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η εταιρία μας διασφαλίζει την ποιότητα του προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

ETHOS Social Responsible
ISO EN ISO 22000:2018 certified
ISO 22000
Ελλά-Δικά-Μας